Tuesday, March 10, 2009

E-Heads

I'm still mesmerized by the music, by the night.
Sayang talaga't ngayon ko lang nagustuhan.
Ngayong di na pwedeng magbalik.

No comments: