Tuesday, January 20, 2009

Paraiso Kong Diwa 2

Sa aking diwa, mukha niya’y kaparang anghel

Walang bahid nang kasalanan, walang bahid ng kalokohan.

Wari’y isang banal

Sa aking pandinig tinig niya’y umaawit

Puno ng tamis

Sa aking pandama, balat niya’y walang sinlambot

Bulak sa dalisay

Sa aking pakiramdam, tibok ng kanyang puso’y musika

Ritmong sapak sa kulay

Sa aking diwa, bumubuhay

No comments: