Wednesday, January 28, 2009

kulang lang

Kulang ang aking araw kung sa maghapon ay:

1.      Hindi ako kumain ng junk food

2.      hindi ako nakapaglakad ng mahigit dalawang kilometro ng walang pahinga.

3.      hindi ako bumili ng pananghalian o hapunan sa Alice’s Carinderia

4.      hindi ako naglakad sa may KNL.

5.      hindi ako tinawag sa aking tunay na pangalan.

6.      hindi ako tumambay sa Agu-tambayan.

7.      hindi ako nanlait ng kung sino man.

8.      hindi ko narinig ang humihilik naming kapitbahay.

9.      hindi ako nag-laptop.

10.  hindi ako nagtext.

11.  hindi ako na-late sa kahit alin as mga klase ko.

12.  hindi ako nag-drawing ng kotse o kahit ano pa man.

13.  hindi ko suot ang aking relo’t singsing. At higit sa lahat…

14.  hindi KITA nakita.

Kamusta naman?!

No comments: