Thursday, January 29, 2009

kahulihulihan

Dapat nang iwanan ang nakaraan.

Hindi naman sa dapat kalimutan.

Kundi pansamantalang iwanan

Pagkat ang nakaraan ay gumugulo sa ngayon

At ang bukas ay pinipigilan ng kahapon.

No comments: